Okenní atypická + „fasádní“

sítě pro okna různých tvarů a speciálně vyvinutá „fasádní“ síť v rámu okna s možnosti zasíťování jako u pevných sítí.

-„fasádní“ síť v rámu okna použijeme všude tam, kde jsme díky zateplení ochuzeni o vnější plochu rámu okna (použitelná také pro okna HR+)